Costuri pentru accesul la bibliotecă

  1. Deţinătorii certificatului GCDF, MHF si/sau CSP beneficiaza de acces gratuit
  2. Celelalte categorii vor achita o taxă anuală de 40 lei
  3. Neplata contribuţiilor anuale, atrage după sine anularea permisului.