Regulament de funcționare

 1. La fondul de cartea al Bibliotecii NBCC Romania au acces următoarele categorii de utilizatori:

  a) deţinătorii unui certificat GCDF valid
  b) cadre didactice (formatorii GCDF) de la Universităţi şi din institutele de învăţământ superior de stat şi particular din Bucureşti şi din provincie, precum şi din învățământul preuniversitar;
  c) studenţi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti şi din provincie;
  d) doctoranzi;
  e) cercetători din instituţiile de învăţământ superior de stat şi privat, din Bucureşti şi din provincie;
  f) specialişti în domeniul consilierii;

   

 1. Biblioteca NBCC Romania îşi rezervă dreptul de a limita accesul în bibliotecă al categoriilor de utilizatori enumerate mai sus în anumite perioade de timp.
 1. Biblioteca NBCC Romania îşi rezervă dreptul de a retrage dreptul de a împrumuta cărţi persoanelor care nu respectă regulile de împrumut stabilite de NBCC Romania.