Regulament de împrumut

  1. Pot împrumuta cărţi toate persoanele care deţin un permis valabil.
  2. Se pot solicita maximum 3 titluri odată.
  3. Abia după restituirea cărţilor împrumutate se mai pot solicita alte lucrări.
  4. Perioada de împrumut este de 14 zile calendaristice din momentul expedierii cărţilor.
  5. Pentru fiecare zi de întârziere se va percepe o penalizare de 1 leu pe zi. Se consideră întârziere o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la expedierea cărţilor. Din a 31-a zi se consideră că materialele au fost pierdute urmând a se achita despăgubiri.
  6. Cărţile pot fi ridicate personal de la sediul bibliotecii din Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 (Universitatea din București), corpul CREDIS, et. 1, biroul C1, Sector 5, Cod Poștal 050107, Bucureşti, România, sau pot fi trimise prin curier la adresa indicată de solicitant la rubrica „Adresa de livrare a cărţilor” din „Declaraţia-angajament de respectare a prevederilor cuprinse în Regulamentul de împrumut al bibliotecii NBCC Romania”.
  7. În vedere expediţiei prin curier, NBCC Romania foloseşte serviciile de curierat, plata fiind realizată de solicitant la primire. Pentru a ne asigura că materialele ajung la solicitant, vă rugăm să completaţi cu atenţie rubrica „Adresa de livrare a cărţilor” din „Declaraţia-angajament de respectare a prevederilor cuprinse în Regulamentul de împrumut al bibliotecii NBCC Romania”.
  8. Returnarea cărţilor se face personal sau prin curier (plata la expeditor). Pentru returnarea cărţilor, vă rugăm să nu folosiţi servicii care presupun deplasarea unui angajat NBCC Romania la un oficiu poștal pentru a le ridica.
  9. Pierderea cărţilor şi deteriorarea acestora atrag după sine plata de despăgubiri sau înlocuirea cu exemplare în stare bună. Despăgubirile sunt reprezentate de o sumă echivalentă cu de 3 ori preţul cărţii.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi biroului NBCC Romania.