Despre NBCC Romania

NBCC Romania este un organism cu rol consultativ şi de educaţie care iniţiază şi susţine acţiuni în scopul promovării, dezvoltării şi profesionalizării consilierii în România. NBCC Romania este parte a rețelei europene coordonată de EBCC (European Board for Certified Counselors).

NBCC Romania colaborează cu instituţii academice, organizaţii profesionale, agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale și companii private, cu scopul de a sprijini profesionalizarea activităţilor de consiliere şi promovarea serviciilor de consiliere în România.

NBCC Romania dezvoltă programe de formare a consilierilor, adaptând concepte şi tehnici universale ale consilierii la specificul naţional şi la nevoile economice, sociale şi politice ale societăţii româneşti.

NBCC Romania îşi propune să se implice în crearea şi implementarea unui sistem de norme şi standarde etice şi de calitate la nivel naţional pentru buna desfăşurare a activităţilor de consiliere – standarde promovate şi la nivelul unor programe de certificare specifice.

 

Misiunea NBCC Romania se concretizează în următoarele:

  • Promovarea profesiunii de consilier în România prin sprijinirea comunității de consilieri români, transfer de know-how și networking internațional, publicarea de lucrări de specialitate, organizarea de evenimente specifice (workshop-uri, seminarii, mese rotunde, cursuri, conferinţe etc);
  • Dezvoltarea şi promovarea programelor de formare a consilierilor din domeniul carierei, consilierii şcolare şi sănătăţii mintale în toate tipurile de medii;
  • Dezvoltarea şi promovarea standardelor de calitate în programele educaţionale de formare a consilierilor din România;
  • Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul consilierii pentru organizaţii profesionale, de stat şi private; sprijinirea activităţilor centrelor de consiliere din cadrul şcolilor şi universităţilor, organizaţiilor de stat şi ale organizaţiilor private, la cerere;
  • Administrarea programului de certificare privind consultanţa în carieră GCDF (Global Career Development Facilitator), conform standardelor CCE (Center for Credentialing and Education);
  • Administrarea programului MHF (Mental Health Facilitator) în România;
  • Menţinerea unei relaţii de colaborare cu National Board for Certified Counselors, U.S.A. și cu European Board for Certified Counselors, Portugalia;
  • Încurajarea spiritului antreprenorial în domeniul consilierii;

Certificat ISO_Despre noiNBCC Romania a obținut in 2010 certificarea ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calității referitor la activitățile de educație asociate programului GCDF.

Standardul ISO 9001:2008 ajută organizația să controleze calitatea serviciilor pe care le livrează, devenind un partener de încredere pentru clienți și pentru furnizori. Organizația are un sistem de proceduri care asigură un mod unitar de reacție, având ca și obiectiv principal satisfacția clienților.