Proiecte de cercetare

  • ”Comunicarea profesori-părinți în școli din medii dezavantajate”

NBCC Romania a sprijinit Institutul de Științele Educației în desfășurarea unei cercetări referitoare la modalități de optimizare a comunicării între părinți și profesori în cadrul școlilor din medii dezavantajate.

Sprijinul s-a concretizat prin oferirea dreptului de utilizare gratuită a curriculum-ului Mental Health Facilitator (MHF) ca și program de training pentru profesori, în vederea dezvoltării abilităților de relaționare a acestora.