Proiecte internaționale

  • Developing vocational training in Career Education (CAR-E)

    Proiectul coordonat de organizația
    IKSZE și finantat prin programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovație – a urmărit adaptarea și implementarea certificării GCDF în Ungaria în perioada octombrie 2012 – septembrie 2014. 

    NBCC Romania a desfășurat trainingul cu viitorii GCDF Master Trainers și a oferit consultanță în adaptarea curriculumului GCDF la specificul național.