Educație continuă

Din dorinţa de a promova cât mai activ instituţia consilierii în România, prin crearea unei comunităţi a consilierilor în carieră, NBCC Romania susţine şi încurajează toate organizaţiile care doresc să organizeze activităţi cu ore de educaţie continuă.

Activităţile cu ore de educaţie continuă se referă la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, mese rotunde etc., susţinute şi organizate pe teme ce prezintă interes pentru comunitatea consilierilor în carieră.

Consultanţii în carieră GCDF trebuie să acumuleze, în decursul celor 5 ani de certificare, 75 de ore de educaţie continuă. Acestea se pot acumula prin participarea atât la evenimente organizate de NBCC Romania, cât şi de alţi furnizori autorizați de NBCC Romania.

Sunt autorizate să organizeze evenimente (workshopuri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru etc.) cu ore de educaţie continuă toate organizaţiile / instituţiile care acţionează respectând procedura de organizare de evenimente cu ore de educaţie continuă. Procedura, în format detaliat, va fi pusă la dispoziţia tuturor celor care o solicită, iar NBCC Romania oferă asistenţă şi suport în implementarea acestui tip de activităţi.

Seminariile, workshopurile, atelierele de lucru, mesele rotunde care abordează cel puţin una din cele 12 arii de competenţă GCDF se califică pentru a fi considerate activităţi cu ore de educaţie continuă.

Deţinătorii de certificat GCDF care participă la astfel de evenimente primesc ore de educaţie continuă care sunt luate în considerare în procesul de recertificare.

  • Pentru a afla mai multe detalii despre procedura de organizare a acestor evenimente vă invităm la pagina Autorizare furnizori activități de educație continuă
  • Pentru a deveni furnizor de activităţi cu ore de educaţie continuă este nevoie să urmaţi instrucţiunile din Procedura de autorizare ca furnizori de evenimente cu ore de educaţie continuă: F07- Formular solicitare autorizatie
  • Dacă sunteţi deja furnizor autorizat şi tocmai planificaţi un eveniment, la finalul căruia intenţionaţi să oferiţi participanţilor GCDF certificate cu ore de educaţie continuă, vă rugăm să parcurgeţi Procedura ce reglementează organizarea unui eveniment cu ore de educaţie continuă: F09-Formular aprobare eveniment.

Pentru întrebări vă rugăm să contactaţi NBCC Romania: contact@nbcc.ro