Certificarea GCDF

Certificarea Consultant în carieră GCDF presupune următoarele condiții de eligibilitate:

  • Studii superioare (în orice domeniu);
  • Experienţă în activităţi legate de consultanţă în carieră sau similare (management, resurse umane, training / formare / educație, consultanţă etc.) – minim 200 de ore;
  • Parcurgerea programul de training GCDF livrat de un furnizor autorizat,
  • Aderarea la Codul etic GCDF care oferă un standard al bunelor practici din punct de vedere etic și oferă un cadru de conduită

Taxa pentru procesarea aplicației de certificare este de 50 Euro.

Dosarul de aplicație cuprinde următoarele documente:

  • Formularul de aplicaţie completat (F19-Formular aplicație GCDF Romania, din care se va depune în dosar în orginal paginile menţionate în document). Acest document este înmânat cursanţilor care au absolvit cu succes cursul de către furnizor.
  • Copie cartea de identitate (valabilă),
  • Copie diploma de studii (ultima instituţie de învăţământ absolvită),
  • Copie după certificatul/adeverinţa de absolvire a cursului GCDF eliberată de către furnizor,
  • Copie certificat de căsătorie (pentru situaţiile în care numele de pe diploma de licenţă nu corespunde cu numele din cartea de identitate valabilă),
  • Copie după dovada plăţii taxei de certificare (scanată, pe mail). Se adaugă la dosar după ce este efectuată plata.

Certificatul Consultant în carieră GCDF este valabil timp de 5 ani, cerinţele sistemului de recertificare implicând practică, supervizare şi educaţie continuă în ariile de competenţă ale programului GCDF (75 de ore de educație continuă pe durata celor 5 ani de valabilitate a certificatului).