Codul Etic

Codul etic al Consultantului în carieră GCDF în România, concordant cu  specificul naţional şi european este în curs de elaborare.

Până la finalizarea acestuia, reperele etice utilizate de Consultanții în carieră GCDF se regăsesc în următoarele surse:

Cu ocazia fiecărei recertificări (5 ani) va trebui să revizuiţi şi să resemnaţi acordul de respectare a codului etic.