Universități partenere GCDF

Universitatea din Bucureşti
Cursul GCDF este inclus ca și curs facultativ în programele de master ale Facultății de Științele Educației și Psihologie

Format: cursuri/seminarii
Locaţia: Bucureşti
Contact: Prof.univ.dr. Gheorghe Tomşa, gheorghetomsa@yahoo.com,
www.unibuc.ro

 


 

Universitatea „Titu Maiorescu”
Cursul GCDF este inclus în programul de master „Psihologie şcolară şi consiliere în carieră” (2 semestre)
Format: cursuri / seminarii / proiecte
Locaţia: Bucureşti
Contact: Conf.univ.dr. Ioana Panc, ioana.panc@prof.utm.ro,
www.utm.ro

 


 

Universitatea Politehnica din Bucureşti
Cursul GCDF este inclus în programul de master „Consiliere şi orientare privind cariera. Dezvoltarea carierei”
Format: cursuri / seminarii / proiecte
Locaţia: Bucureşti
Contact: Prof.univ.dr. Nicoleta Liţoiu, llitoiu@yahoo.com
www.pub.ro

 


 

NBCC Romania încurajează organizaţiile interesate să îşi lărgească portofoliul de servicii prin includerea pe listă a programului GCDF, oferind sprijin şi consultanţă în acest sens.

Pentru a deveni furnizor autorizat al programului de training GCDF, organizaţiile interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să semneze un contract de colaborare cu NBCC Romania.
  2. să asigure furnizarea programului de training GCDF numai prin traineri autorizaţi de NBCC Romania.
  3. să respecte procedurile de livrare şi desfăşurare a programului GCDF. Acestea pot fi puse la dispoziţia organizaţiilor interesate la cerere (contact@nbcc.ro)