Grupă nouă GCDF Train of Trainers 23-24 iunie 2016

Cursul de formare ca trainer GCDF se adresează absolvenților GCDF care doresc să livreze cursul GCDF pe cont propriu sau în cadrul instituției în care activează. Cu o durată de 2 zile, cursul are ca scop familiarizarea participanților cu modul de predare al programului GCDF (module, cerințe specifice, modalități de abordare, exerciții, etc).

Beneficii specifice

Ca traineri asociați NBCC Romania:

 • Puteți organiza grupe și livra programul în numele NBCC Romania,
 • Cursanții dumneavoastra vor obține alaturi de certificatul GCDF și diploma de consilier de informare și orientare privind cariera (cod COR 241208), recunoscută de către angajatorii locali, dată fiind autorizarea NBCC Romania de către ANC (Agenția Națională pentru Certificări),
 • Vă puteți suplimenta veniturile
 • Aveți ocazia să vă dezvoltați o nouă carieră

Ca organizație care livrează programul GCDF

 • Îmbogățirea ofertei de servicii,
 • Construirea unei echipe și a unui set de servicii cu care se poate aplica la fondurile europene,
 • Dezvoltarea propriului personal în vederea livrării de servicii de consiliere în carieră
 • Promovarea pe site-ul NBCC Romania

 

Descriere cursului

 Cursul vizează instruirea participanţilor pentru a livra programul GCDF altor persoane. Programul va avea două părti:

 1. instruire în tehnica livrării cursului GCDF şi informare cu privire la modalităţile de livrare a cursului GCDF;
 2. activitate practică (participanţii vor avea de realizat o temă care va fi predată trainerului în intervalul anunţat la curs). Trainerul va oferi feedback cursanţilor în scris.

 

Recomandăm celor interesaţi de participarea la curs să aibă în vedere că este necesar să deţină abilităţi de livrare de training sau de predare. De asemenea, este necesar ca înainte de a livra programul participanţii să se regăsească în una din următoarele situaţii:

 • când vor începe să livreze cursul să deţină certificat de formator ANC. Prevederea este obligatorie numai pentru viitori traineri care doresc să ofere cursanţilor şi diploma de consilier în carieră ANC. Pentru informaţii suplimentare vezi şi anc.edu.ro
 • să aibă minim 6 luni de experienţă de predare (instituții private sau de stat, domeniul de training) sau experienţă practică în activităţi de dezvoltare a carierei sau domenii conexe (servicii sociale, asistenţă psihopedagogică, consiliere psihologică, consiliere şcolară, sociologie, coaching, educaţie, administrarea afacerilor, resurse umane etc)
 • să obțină certificarea de Supervizor și certificarea MHF înainte de a începe să predea cursul. Dat fiind faptul că programul GCDF presupune multă activitate practică cu cursanții, regulile CCE (The Center for Credentialing and Education, cce-global.org) si EBCC (European Board for Certified Counselor), organismele implicate în procesul de certificarea trainerilor GCDF, prevăd necesitatea formării trainerilor GCDF și ca supervizori și ca MHF. NBCC Romania organizează periodic sesiuni de formare și certificare pe această temă.

 

Trainer

Cursul va fi ţinut de Dr. Ioana Panc, Master Trainer GCDF şi coautor al Manualului Formator GCDF.

 

Certificarea Formator GCDF

Procesul de certificare cuprinde 2 etape:

 1. Instruirea ca formator prin parcurgerea cursului Formator GCDF şi absolvirea cu succes a cursului;
 2. Realizarea dosarului de aplicaţie şi emiterea diplomei de Formator GCDF de către CCE (The Center for Credentialing and Education) și EBCC.

 

Condiţiile de certificare a unei persoane ca Formator GCDF sunt următoarele:

 • să deţină un certificat GCDF valid
 • să absolve cu succes cursul Formator GCDF
 • să aibă minimum 1 an de experienţă sau 200 de ore de practică (se acceptă şi internship-urile, stagiile de practică etc) în domenii legate de dezvoltarea carierei sau conexe servicii sociale, asistenţă psihopedagogică, consiliere psihologică, consiliere şcolară, sociologie, coaching, educaţie, administrarea afacerilor, resurse umane etc);
 • să dețină certificarea de supervizor
 • să dețină certificarea de Mental Health Facilitator

 

Persoanele care în momentul participării la curs nu toate îndeplinesc condiţiile de certificare, pot aplica pentru a obţine certificatul de formator GCDF în decurs de 2 ani de la absolvirea cursului Formator GCDF. În cazul absolvenţilor cu succes ai programului Formator GCDF NU se vor percepe taxe suplimentare în cazul trimiterii dosarului de aplicaţie după absolvirea etapei de formare

 

Dosarul de aplicaţie

Dosarul de aplicaţie se va trimite la NBCC Romania după ce participantul la curs a fost declarat absolvent cu succes al programului de formare și după ce îndeplinesc condițiile de certificare. Participanţii care vor îndeplini condiţiile de certificare mai târziu pot să trimită dosarul de aplicaţie în orice moment, dar nu mai târziu de 2 (doi) ani de la absolvirea programului.

Dosarul cuprinde:

 • Formularul de aplicaţie completat şi semnat (va fi pus la dispoziţia tuturor absolvenţilor de biroul NBCC Romania)
 • CV din care să reiasă experienţa de predare sau cea practică
 • Adeverinţa de absolvire cu succes a cursului Formator GCDF
 • Copie a Certificatului GCDF valid
 • Copie a certificatului de supervizor
 • Copie a certificatului MHF

 

Program

23.06.2016 : 10:00-17:00 (pauză de masă 13:00-14:00)

24.06.2016 : 09:00-13:00

 

Locație

Sediul NBCC Romania (Calea Văcărești 189, corp M, parter, sector 4, Bucureşti).

 

În vederea înscrierii la curs vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi formularul de înscriere completat şi semnat până la data de 15.06.2016.

 

Pentru înscrieri și relaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi la contact@nbcc.ro