Supervizarea în consiliere

Supervizarea deține un rol central în trainingul și dezvoltarea continuă a consilierilor și a altor specialiști cu profesiuni de sprijin. Standardele stabilite de organismele de acreditare pentru trainingul consilierilor subliniază faptul că pregătirea viitorilor specialiștilor în acest domeniu ar trebui să aibă loc sub o atentă supervizare (CACREP, 2009).

Supervizarea este o activitate uzuală pe care majoritatea profesioniștilor o vor realiza la un moment dat în carieră (Bernard & Goodyear, 2009). Codurile profesioanale de etică  recomandă ca supervizorii să își dezvolte abilitățile în mod constant în acest domeniu.

În acord cu misiunea de a promova profesionalismul și de a asigura calitatea în serviciile de consiliere, EBCC, în colaborare cu CCE, a dezvoltat un program de certificare pentru a oferi supervizorilor cunoștințe, abilități și tehnici de bază pentru procesul de supervizare. De acest program pot beneficia atât practicieni din toate profesiunile de sprijin care nu au  experiență în supervizare, cât și supervizori care nu au urmat un training în acest domeniu. Este creat pentru a iniția în domeniul supervizării atât consilierii, cât și alți profesioniști și para-profesioniști.

Programul de certificare presupune participarea la trainingul Bazele Supervizării în Profesiile de Sprijin (”Basics of Supervision in Helping Professions”), îndeplinirea unor condiții și o evaluare în urma căruia va fi acordată recunoașterea ca Specialist certificat în supervizare.