Supervizarea in consiliere

Nevoia ridicată de supervizare in rândul practicienilor din domeniul profesiilor de sprijin (consilieri, psihologi, logopezi, coach-i , asistenti sociali etc) se datorează unor elemente specifice activității lor: un nivel ridicat de autonomie in comparație cu practicienii din alte domenii; necesitatea frecventa de a lua decizii in situații de mare ambiguitate; obligatia etică de a plasa binele clientului deasupra interesului personal etc. (Bernard & Goodyear, 2004)

In procesul de auto-reglementare a profesiei, supervizarea joacă un rol esential în setarea unor standarde de calitate, verificarea celor ce sunt admiși în comunitatea profesională, socializarea novicilor cu valorile și normele etice ale profesiei, dezvoltarea abilităților necesare unei practice eficiente și, mai ales, protejarea clienților. (Holloway & Neufeldt, 1995, p.207)

In acord cu misiunea sa de profesionalizare a consilierii, NBCC Romania organizează sesiuni de supervizare în grup (”peer supervision”) sau individuale pentru membrii comunității de consultanți în carieră GCDF, dar și pentru practicieni din domeniul consilierii.

Activitățile de supervizare sunt cuantificate ca și ore de educație continuă.

Lista supervizorilor recomandați este compusă din persoane certificate ca și Specialiști Certificați în Supervizare (CSP), având experiență în consilierea carierei în practică privată, în context educațional, academic, organizațional și în consiliere școlară.

Pentru sesiuni individuale de supervizare vă rugăm să contactați NBCC Romania.

 

Sesiunile de Peer Supervision organizate de NBCC Romania:

 


 

Sesiunile de supervizare în grup (”peer supervision”) sunt organizate lunar și sunt anunțate aici.